Osobní pojištění odpovědnosti za škodu člena řídicího orgánu společnosti

Členům řídicích orgánů organizace nabízíme pojistnou ochranu pro případ vznesených nároků na náhradu škody. Nároky může vznést vlastní organizace, akcionáři, poškozené třetí strany – zaměstnanci, věřitelé, stát.

Výhody pojištění

  • Pojištění si sjednává člen řídicího orgánu organizace ve svůj prospěch, nemusí se tedy spoléhat na to, zda má společnost sjednané pojištění odpovědnosti členů řídicích orgánů a má tudíž plnou kontrolu nad sjednanou pojistnou smlouvou
  • Pojištění kryje činnost pojištěného ve všech organizacích, kde působí
  • Pojistná smlouva se vztahuje na konkrétního člena řídicího orgánu organizace a sjednaný limit pojistného plnění platí pouze pro něho

Pro koho je pojištění určeno

Pojištění si mohou sjednat fyzické osoby, které působí jako člen řídicího orgánu v širokém spektru organizací, např.

  • V akciových společnostech
  • Ve společnostech s ručením omezeným
  • Ve státních organizacích
  • V územních správních celcích
  • V družstvech
  • Ve spolcích
  • V nadacích
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání