Distribuce pojištění a zajištění

V souladu s platnými právními předpisy sdělujeme všem zájemcům o pojištění a našim klientům tyto informace:

Informace o pojišťovně

Informace o pojištění

Oznamování vzniku střetu zájmů nebo porušení právních předpisů o distribuci pojištění a zajištění

Vyřizování stížností

Zpráva o solventnosti a finanční situaci pojišťovny

Informační dokumenty k pojistným produktům (IPID)

estovní pojištění
Cestovní pojištění k Eurokartě
Cestovní pojištění Svět
Cestovní pojištění

Pojištění majetku a odpovědnosti občanů
SP Domov
Domov +

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla vč. havarijního pojištění
SP Autopojištění

Pojištění zvířat
Pejsek a kočička

Zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění cizinců GO
Komplexní zdravotní pojištění cizinců
Komplexní zdravotní pojištění zahraničních VIP klubů
Pojištění potřebné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Úrazové pojištění
Zdraví +

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání