Historie

Slavia pojišťovna má své kořeny velice těsně spjaty s počátky pojišťovnictví v Čechách. Navazuje na úspěšnou tradici jedné z nejstarších a nejvýznamnějších finančních institucí – Vzájemné, kapitály a důchody pojišťující banky Slavie. Základy pojišťovny byly položeny již v roce 1868 za vlády Rakousko-Uherské monarchie.

Vznik ryze českého pojišťovacího ústavu byl v této době významným činem na poli hospodářském i politickém. Mezi nejvýznamnější osobnosti banky Slavia se zapsal její tvůrce a zakladatel, právník F. L. Chleborád, který pro svoji myšlenku získal i „otce vlasti“ Františka Palackého a další vynikající představitele českého národa.

Symbolické jméno Slavia, zosobňující ideál slovanské vzájemnosti a pospolitosti, otevíralo bance přístup do všech utiskovaných zemí v bývalé monarchii. Z nepatrných počátků se tak pojišťovna v následujících desetiletích stala uznávanou společností s mezinárodní působností.

Růst obchodů Slavie byl zvlášť intenzivní v období let 1924 -1929, kdy se pojišťovna kapitálově podílela na celkem 11 pojišťovacích ústavech, z toho na osmi v Československu a na třech v cizině. Nejdůležitějším zakládacím aktem v zahraničí byla účast Slavie na pojišťovně Lion v New Yorku, USA, v březnu 1928.

Činnost pojišťovny byla násilně přerušena po jejím znárodnění v roce 1945, kdy byl na několik desítek let zastaven i přirozený vývoj celého pojišťovnictví v bývalém Československu. Toto období trvalo až do devadesátých let minulého století, kdy byla opět povolena činnost konkurenčním pojišťovacím ústavům a skončil monopol České pojišťovny.

V tomto období vznikla i Slavia pojišťovna se sídlem v Praze, která si vytkla jako hlavní cíl opětovně navázat na úspěchy své slavné předchůdkyně zejména vysokou inovací, flexibilitou a kvalitou pojistných produktů.

Významný milník v životě pojišťovny představuje její vstup do silné finanční skupiny SPGroup, jejíž součástí se stala v dubnu 2006. Nový majitel Capital Management Company, a.s. – člen skupiny SPGroup, je společnost s dlouholetým a velmi úspěšným fungováním na pojistném trhu v České republice. Příkladem jejího působení je vybudování jedné z nejvýznamnějších pojišťoven u nás – České podnikatelské pojišťovny, a.s. Od této doby dochází k mohutnému rozvoji Slavia pojišťovny a k upevňování její pozice na trhu pojištění.

Strategií nového vlastníka je pokračovat v úspěšné tradici, rychle reagovat na specifické potřeby klientů a obchodních partnerů i na nové příležitosti na trhu. Hlavním krédem pojišťovny proto i nadále zůstává odkaz její předchůdkyně:

„ ….ústav náš po celou dobu své existence nepohybuje se na vyšlapaných stezkách jiných ústavů pojišťovacích, nýbrž hledíme ve všem přivést potřeby ústavu v souhlas s potřebami časovými.“

Citát z výroční zprávy Slavie z roku 1880
>
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání