Finanční způsobilost dopravce

Finanční způsobilost prokazují dopravci provozující silniční dopravu tzv. velkými vozidly* pro řádné zahájení a správu podniku proto, aby v průběhu ročního účetního období byl podnik vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

Finanční způsobilost se pro rok 2020 prokazuje ve výši 231 660 Kč pro první vozidlo
a 128 700 Kč pro každé další vozidlo.

* Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny,  jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.

§ 2 odst. 14 zákona o silniční dopravě

Jedním ze způsobů prokázání finanční způsobilosti je pojistná smlouva uzavřená mezi dopravcem a Slavia pojišťovnou a.s.

Pojištění je možné sjednat na celou právními předpisy požadovanou částku, anebo na částku, která dopravci chybí k prokázání finanční způsobilosti. Minimální pojistná částka, pro kterou lze sjednat pojištění, je ve výši 10 000 Kč.

Kalkulace online
Spočítejte si pojištění u Vás doma
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání