Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení nebo omezení provozu se sjednává pro případ finančních ztrát způsobených přerušením či omezením provozu v důsledku věcné škody.

Předmětem pojištění je následná finanční ztráta způsobená přerušením nebo omezením provozu z důvodu vzniku věcné škody. Za finanční ztrátu považujeme

  • Ušlý zisk
  • Fixní náklady
  • Ušlé nájemné
  • Vícenáklady

Za fixní (stálé) náklady se v rámci pojištění přerušení provozu považují takové náklady, které se nemění s objemem výkonů a pojištěný je musí hradit i v případě, že je provozní činnost úplně zastavena (např. mzdy, odpisy apod.). 

Doba ručení

Pojistné plnění je poskytováno po dobu ručení, kterou si pojištěný s ohledem na své potřeby zvolí sám. Doba ručení začíná okamžikem vzniku škody a končí obnovením pojištěného provozu do stavu před vznikem této škody nebo uplynutím sjednané doby ručení nebo zrušením provozu nebo ukončením činnosti pojištěného.

Zde se zobrazí výsledky vyhledávání