Pojištění skel

Pojištění se vztahuje na rozbití pojištěného skla jakoukoli nahodilou událostí, která není v pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě vyloučena.

Za rozbití skla se považuje i takové poškození skla, při kterém je ohrožena bezpečnost osob, kdy je nezbytná jeho výměna.

Předmět pojištění pro případ pojištění skel

Předmětem pojištění skel je pevně osazené sklo nebo soubor pevně osazených skel specifikovaných v pojistné smlouvě, včetně nalepených neodnímatelných snímačů zabezpečovacích zařízení, nalepených fólií, nápisů, maleb nebo jiné výzdoby, jsou-li součástí pojištěného skla.

Předmětem pojištění skel mohou být také

  • Světelné reklamy a světelné nápisy včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce
  • Skleněné pulty, vitríny a skleněné stěny uvnitř budovy
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání