Odcizení a vandalismus včetně nezjištěného pachatele a graffiti

Základní pojištění pro případ odcizení se vztahuje na

  • Krádež, při které pachatel prokazatelně překonal překážky chránící pojištěnou věc před odcizením
  • Loupež, při které si pachatel přivlastnil věc tak, že použil proti pojistníkovi, pojištěnému uvedenému v pojistné smlouvě, jejich zaměstnanci, nebo jiné osobě pověřené pojistníkem nebo pojištěným uvedeným v pojistné smlouvě násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí

Doplňkové pojištění je možné sjednat pro případ úmyslného poškození nebo úmyslného zničení pojištěné věci (vandalismus).

Předmět pojištění pro případ odcizení

Předmětem pojištění pro případ odcizení mohou být jednotlivé hmotné věci movité a nemovité nebo jejich soubory uvedené v pojistné smlouvě.

Předmětem pojištění odcizení mohou být také

  • Cennosti
  • Cenné věci
  • Věci zvláštní hodnoty
  • Písemnosti
Zde se zobrazí výsledky vyhledávání